Tjenester

TJENESTER

Ønsker du mer informasjon om ulike typer taksering?

Ta gjerne kontakt med meg.

MIN KOMPETANSE

 

 • Sertifisert for grunnleggende taksering
 • Verditaksering av boliger
 • Bygningslære
 • Radonmåling
 • Skadetaksering
 • Skjønn
 • Landbrukstaksering
 • Næringstaksering inn til 15 mill
 • Løsøretaksering
 • Naturskadetaksering
 • Godkjent for BSR av det Norske Veritas

 

Verdivurdering

"Svært enkel” takst, vanligvis på tre sider. Benyttes ofte av bank for å vurdere panten i eiendommen ved finansiering, bankbytte og lignende.

Verdi- og lånetakst

Ofte benyttet for å vise markedsverdi av en eiendom. Også benyttet ved salg eller overdragelse innen familie, eller ved salg av enklere bygg (hytter e.l.).

 

Her benyttes befaring og oppmåling, samt en en enkel beskrivelse av vedlikeholdsbehovet for boligen.

Tilstandsrapport

Grundig vurdering av eiendommens tekniske tilstand.

 

De enkelte bygningsdeler får en "tilstandsgrad” fra 0–3, der 0 er nytt/feilfritt og 3 er alvorlige mangler. Benyttes mest ved salg av boliger og hytter med bra standard. Må foreligge for å få eierskifteforsikring.

Næringstakst

Spesiell takst for næring. Her brukes avkastning som grunnlag for verdisetting.

 

Her vurderes også områdets generelle leienivå for næringsbygg, og det tas i tillegg hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

BSR (Boligsalgsrapport)

Nesten det samme som Tilstandsrapport, men som oftest kombinert med Nyverdi, teknisk nåverdi, samt vurdert markedspris. Ny BSR er under omarbeidelse og ventes å komme i løpet av 2016/2017.

 

Å kunne fremlegge en grundig tilstandsrapport av en bolig vil ikke bare være en trygghet for kjøper, men også for selger som minimerer risiko for konflikt i sammenheng med boligsalg.

 

Tilstandsrapport, næringstakst, BSR

Landbrukstakst

Benyttes ved taksering av gårdsbruk over 25 daa. jord.

 

En landbrukstakst blir benyttet i forbindelse med lån, familieoverdragelser, fritt salg i markedet og rettsoppgjør. Her tas det hensyns til konsesjonsplikt, odel/kår, nedskrivelser etc. når verdi på eiendom, bygninger og jord og skog skal fastsettes.

Landbrukstakst
Reklamasjonstakst, løsøretakst, tomtetakst

Reklamasjonstakst

Takst benyttet i forbindelse med rekla-masjoner.

Løsøretakst

Ofte benyttet i forbindelse med natur-skader, arv, innboforsikring etc.

Tomtetakst

Taksering av tomter, skogteiger etc.

Skadetakst

 

Ved et forsikringsoppgjør er det normalt å utføre en skadetakst. Her kan takstmann gi råd og veiledning i henhold til vilkår og avtale med forsikringselskapet ditt.

 

Et forsikringsoppgjør kan følge etter skader som følge av innbrudd, brann, naturskader, hærverk etc. En skadetakst vil da kunne gi en detaljert beskrivelse av skadene; både omfang, årsak og hendelseforløp, og dernest kunne bidra til igangsettelse av tiltak som skadebergensing. Ikke minst vil taksten gi et kostnadsoverslag.

Radonmåling

 

Jeg tilbyr:

 

 • Elektronisk radonmåling (indikasjon på radon)
 • Måling med sporfilmer og salg av sporfilm
 • Informasjon omkring radon, farenivåer etc.
 • Forslag til tiltak dersom radoninnholdet viser seg å være over tiltaktsgrensen (100 bqr)

Bygg

 

Jeg tilbyr:

 

 • Veiledning omkring bygg og hjelp til å besvare spørsmål rundt dette
 • Byggeledelse ved mindre oppdrag (rehabilitering, mindre tilbygg etc.
 • Vedlikeholsplan for bygget
 • Fuktindikering

KONTAKT MEG

Traasdahl Takst & Consulting AS

 

Besøksadresse:

Lesja Næringshage

2665 LESJA

 

Postadresse:

Vestsidevegen 468

2665 Lesja

Traasdahl Takst & Consulting Lesja

FØLG

Google+ Traasdahl Takst & Consulting
Facebook Trasdahl Takst Consulting &

OM

Traasdahl Takst & Consulting AS tilbyr taksering av boliger og eiendom.

 

Takstingeniør Ole Traasdahl har 32 års erfaring fra byggebransjen, noe som gir solid fagkunnskap og forståelse for bygg og konstruksjoner.

Telefon Traasdahl Takst & Consulting

Tel: +47 917 07 477

SET- sertifisering
NITO-takst

Bank: 2085.27.30553

© Copyright: Traasdahl Takst & Consulting AS

Org. nr: 2085.27.30553