Mine tjenester

Tjenester

Dette kan jeg hjelpe deg med

Verdivurdering

«Svært enkel» takst, vanligvis på tre sider. Benyttes ofte av bank for å vurdere panten i eiendommen ved finansiering, bankbytte og lignende.

Verdi- og lånetakst

Ofte benyttet for å vise markedsverdi av en eiendom. Også benyttet ved salg eller overdragelse innen familie, eller ved salg av enklere bygg (hytter e.l.).

Her benyttes befaring og oppmåling, samt en en enkel beskrivelse av vedlikeholdsbehovet for boligen.

Tilstandsrapport

Grundig vurdering av eiendommens tekniske tilstand. De enkelte bygningsdeler får en «tilstandsgrad” fra 0–3, der 0 er nytt/feilfritt og 3 er alvorlige mangler. Benyttes mest ved salg av boliger og hytter med bra standard. Må foreligge for å få eierskifteforsikring.

Boligsalgsrapport

Nesten det samme som Tilstandsrapport, men som oftest kombinert med Nyverdi, teknisk nåverdi, samt vurdert markedspris. Å kunne fremlegge en grundig tilstandsrapport av en bolig vil ikke bare være en trygghet for kjøper, men også for selger som minimerer risiko for konflikt i sammenheng med boligsalg.

Landbrukstakst

Benyttes ved taksering av gårdsbruk over 25 daa. jord. En landbrukstakst blir benyttet i forbindelse med lån, familieoverdragelser, fritt salg i markedet og rettsoppgjør. Her tas det hensyns til konsesjonsplikt, odel/kår, nedskrivelser etc. når verdi på eiendom, bygninger og jord og skog skal fastsettes.

Reklamasjonstakst

Takst benyttet i forbindelse med reklamasjoner.

Løsøretakst

Ofte benyttet i forbindelse med naturskader, arv, innboforsikring etc.

Tomtetakst

Taksering av tomter, skogteiger og etc.

Skadetakst

Ved et forsikringsoppgjør er det normalt å utføre en skadetakst. Her kan takstmann gi råd og veiledning i henhold til vilkår og avtale med forsikringselskapet ditt.

Et forsikringsoppgjør kan følge etter skader som følge av innbrudd, brann, naturskader, hærverk etc. En skadetakst vil da kunne gi en detaljert beskrivelse av skadene; både omfang, årsak og hendelseforløp, og dernest kunne bidra til igangsettelse av tiltak som skadebergensing. Ikke minst vil taksten gi et kostnadsoverslag.

Radonmåling

Jeg tilbyr:

  • Elektronisk radonmåling (indikasjon på radon)
  • Måling med sporfilmer og salg av sporfilm
  • Informasjon omkring radon, farenivåer etc.
  • Forslag til tiltak dersom radoninnholdet viser seg å være over tiltaktsgrensen (100 bqr)

Bygg

Jeg tilbyr:

  • Veiledning omkring bygg og hjelp til å besvare spørsmål rundt dette
  • Byggeledelse ved mindre oppdrag (rehabilitering, mindre tilbygg etc.
  • Vedlikeholsplan for bygget
  • Fuktindikering
Trenger du en takstmann?
Ring meg gjerne om du har noen spørsmål eller for en uforpliktende samtale!

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle