Prisliste

Alle priser er inkl.mva.

Tilstandsrapport for bolig:

Bolig, fritidsbolig, rekkehus, leilighet inkl. 2 våtrom og 1 tilleggsbygg (eks.garasje) Ott til 150 m2. Kr. 12.200,-
Tillegg for bolig opp til 250 m2. Kr. 1.700,-
Boliger over 250m2 etter nærmere avtale
Tillegg for andre bygninger (uten tilstand, enkel beskrivelse). Kr. 900,-
Tillegg for undersøkelse i krypkjeller. Kr. 1.350,-
Tillegg for hver ekstra boenhet i samme bygning (eks. hybel, kjellerleilighet etc). Kr. 3.500,-
Tillegg for ekstra våtrom (utover 2 stk). Kr. 1.200,-
Tillegg for full tilstandsvurdering av tilleggsbygninger, pr stk. Kr. 6.000,-
Seksjonert leilighet og bolighus nr 2. Kr. 9.375,-
Tillegg for hulltagning i vegg, inkl. veggboks og lokk. Kr. 550,-

Verdi- og lånetakst:

Bygning inntil 150 m2 med 1 tilleggsbygg (eks.garasje). Kr. 6.300,-
Tillegg for bolig over 150m2 inntil 250m2. Kr. 900,-
Boliger over 250m2 etter nærmere avtale. 
Tillegg for andre bygninger (garasje, stabbur, eldhus etc). Kr. 1.000,-
Tillegg for ekstra boenhet i samme bygg. Kr. 1.600,-

Landbrukstakst:

Landbrukstaksering etter medgått tid.

Annet:

Timepris. Kr 1.350,-
Forhåndstakst. Kr 6.100,-
Tillegg som for verdi og lånetakster (etter størrelse og antall)
Km godtgjørelse. Kr 11,50,-
Grunnboksutskrift. Kr 250,-
Skjematuravgift for takster. Kr 150,-
Takst tilsendt pr post. Kr 250,-
Dronebilder pr. stk, sendt separat (bilder benyttet i taksten er inkl. i takstpriser). Kr 100,-
Kjøretid til takstoppdragene faktureres for medgått tid, pr. time. Kr 1.000,-

Evt. innhenting av annen dokumentasjon og kostnader med dette kommer i tillegg.
Andre oppdrag som skade, reklamasjonsrapport, byggelånskontroll, uavhengig kontroll mm. faktureres etter medgått tid.

Prisliste bolig

BSR/tilstandsrapport bolig

Prisene gjelder normal enebolig med underetasje og 1. etasje, begrenset til 250 m2 BRA.

Garasje på maksimalt 50 m2, som bare blir beskrevet «ikke tilstandsvurdert».

Landbrukstakster

Utføres etter medgåtte timer, alt etter omfang og størrelse på eiendommen. Vanligvis begynner takstene på 9 000,- kr + mva og oppover. Landbrukstakster er veldig avhengig av antall bygninger og befaringstid.

Trenger du en takstmann?
Ring meg gjerne om du har noen spørsmål eller for en uforpliktende samtale!