Prisliste

For ulike typer taksering

Tilstandsrapport for bolig:

(Bolig, fritidsbolig, rekkehus og leilighet med 1 tilleggsbygg som garasje uthus el.l)

Inntil 180 m2 kr. 11.750,- (9400,- eksl.mva)
Tillegg for bolig over 180 m2 inntil 250 m2 kr. 1.750,- (1400,- eksl.mva)
Boliger over 250 m2 etter avtale.
Tillegg for andre bygninger kr. 900,- (720,- eksl.mva)
Tillegg for krypkjeller kr. 1.325,- (1060,- eksl.mva)
Tillegg for hver ekstra boenhet kr. 2.500,- (2000,- eksl.mva)
Seksjonert leilighet (Ikke utvendig vurdering) kr. 9.250,- (7400,- eksl.mva)
Tillegg for hulltaking, pr hull (sjekk inn i vegg) kr. 550,- (440,- eksl.mva)

Verdi- og lånetakst:

(Med 1 tilleggsbygg som garasje uthus el.l)
Inntil 180 m2 kr. 6.000,- (4800,- eksl.mva)
Tillegg for bolig over 180 m2 inntil 250 m2 kr. 900,- (720,- eksl.mva)
Boliger over 250 m2 etter avtale.
Tillegg for andre bygninger kr. 900,- (720,- eksl.mva)
Tillegg for hver ekstra boenhet kr. 1.250,- (1000,- eksl.mva)

Landbrukstakst:

Faktureres etter medgått tid, reise og km, ev. andre utlegg.

Andre priser:

Timepris kr. 1.275,- (1020,- eksl.mva)
Verdivurdering (for bank etc) kr. 3.000,- (2400 eksl.mva)
Forhåndstakst kr. 5.875,- (4700,- eksl.mva)
Kjøring pr. kjørte km. (bompenger kommer i tillegg) kr. 9,25,- (7,40,- eksl.mva)
Utskrift Grunnbok kr. 225,- (180,- eksl.mva)
Reise/kjøretid ( Faktureres for faktiske minutter) kr. 1.125,- (900,- eksl.mva)
Tilsendt takst pr.post kr. 250,- (200,- eksl.mva)

Evt. innhenting av annen dokumentasjon og kostnader med dette kommer i tillegg.
Andre oppdrag som skade, reklamasjonsrapport, byggelånskontroll, uavhengig kontroll mm. faktureres etter medgått tid.

Prisliste bolig

BSR/tilstandsrapport bolig

Prisene gjelder normal enebolig med underetasje og 1. etasje, begrenset til 250 m2 BRA.

Garasje på maksimalt 50 m2, som bare blir beskrevet «ikke tilstandsvurdert».

Landbrukstakster

Utføres etter medgåtte timer, alt etter omfang og størrelse på eiendommen. Vanligvis begynner takstene på 9 000,- kr + mva og oppover. Landbrukstakster er veldig avhengig av antall bygninger og befaringstid.

Trenger du en takstmann?
Ring meg gjerne om du har noen spørsmål eller for en uforpliktende samtale!