Prisliste

Alle priser er inkl.mva.

Tilstandsrapport for bolig etter ny forskrift (NS 3600):

(Bolig, fritidsbolig, rekkehus og 2 mannsbolig med inntil 2 våtrom).
Enebolig opp til 250 kvm BRA uten underetg./kjeller. Kr 16 000
Enebolig mellom 250 og 350 kvm BRA uten underetg/kjeller. Kr 18 000
Enebolig opp til 250 kvm BRA med underetg/kjeller. Kr 18 500
Enebolig mellom 250 og 350 kvm BRA med underetg/kjeller. Kr 20 000
Rekkehus/tomannsbolig opp til 150 kvm BRA uten underetg./kjeller. Kr 12 000
Rekkehus/tomannsbolig over 150 kvm BRA uten underetg./kjeller. Kr 15 000
Rekkehus/tomannsbolig opp til 150 kvm BRA med underetg./kjeller. Kr 16 000
Rekkehus/tomannsbolig over 150 kvm BRA med underetg./kjeller. Kr 18 500
Seksjonert leilighet (kun innvendig vurderinger). Kr 10 000
Fritidsbolig opp til 100 kvm BRA. Kr 14 500
Fritidsbolig over 100 kvm BRA. Kr 18 500

Tillegg til Tilstandsrapport:
Krypkjeller inspeksjon i hytter og boliger. Kr 1 500
For ekstra boenhet som hybel/leilighet el.l. Kr 2 000
Tilleggsbygg som garasje/uthus/boder med oppmåling og enkel beskrivelse. Kr 2 000
Tillegg for pr. ekstra våtrom. Kr 1 375
Spesielle objekter/store boliger/flere bygninger Pris på forespørsel

Verdi- og lånetakst:

Boliger inntil 150 m² Kr 6 875
tillegg boliger over 150 m² inntil 250 m² Kr 1 250
Tillegg for andre bygninger. Kr 1 000
Tomtetakst. Beror på størrelse fra… Kr 4 000
Spesielle objekter/store boliger/flere bygninger. Pris på forespørsel

Landbrukstakst:

Taksering av landbruksbygg. Pris etter medgåtte timer

Annet:

Tillegg for alle oppdrag
Administrasjonsgebyr Kr 250
Fakturagebyr Kr 60
Hvis tilsendt takst pr. post Kr 250
Innhenting av dokumentasjon kommer i tillegg.

Div. annet:
Timepris Kr 1 400
Forhåndstakst Kr 6 500
Verdivurdering (enkel beskrivelse – kun til finansiering). Kr 4 500
Transportkostnader (reisetid + km.godtgjørelse pr. km) Kr 16
Bompenger kommer i tillegg til transportkostnader.

 

Tillegg for andre/flere boliger på eiendommen ved tilstandsvurdering etter avtale.
Oppgradering av rapporter (samme hjemmelshaver) innen 12-18 mnd., 50% rabatt av grunnpris.
Andre oppdrag som skade, reklamasjonsrapport, byggelånskontroll, mm. faktureres etter medgått tid.

Prisliste bolig

BSR/tilstandsrapport bolig

Prisene gjelder normal enebolig med underetasje og 1. etasje, begrenset til 250 m2 BRA.

Garasje på maksimalt 50 m2, som bare blir beskrevet «ikke tilstandsvurdert».

Landbrukstakster

Utføres etter medgåtte timer, alt etter omfang og størrelse på eiendommen. Vanligvis begynner takstene på 9 000,- kr + mva og oppover. Landbrukstakster er veldig avhengig av antall bygninger og befaringstid.

Trenger du en takstmann?
Ring meg gjerne om du har noen spørsmål eller for en uforpliktende samtale!